Martin Kubík
antikvariát
a vetešnictví

Knihy, knihy, sběratelské předměty, knihy, pohlednice, fotografie, staré dokumenty, knihy, filatelie, bankovky, mince, odznaky...

Nakladatelství PERPLEX

Malé, nezávislé nakladatelství specializující se výhradně na poezii

BloG čili VýlevKA

Ano, výlevka. Bude se tam totiž na vás lít všechno, o čem se ve své pýše budu domnívat, že by nemělo zůstat jen v mé hlavě. Tak vám držím palce.

překlady

Jelikož pro Vás překládám již přes 20 let, rozhodl jsem se odměnit Vaši přízeň a prohloubit Vaši spokojenost. Česko-slovensko-české překlady Vám nyní nabízím za velice zajímavé ceny. Krátké překlady (cz-sk-cz) Vám nyní, pokud to bude možné, vyhotovím do 24 hodin bez jakýchkoli příplatků. Tato nabídka platí do odvolání.

Jsem schopen překládat z většiny obvyklých formátů, standardně z Wordu, ale také z .xls, .pps, .ppt, .pdf, .odt a dalších, samozřejmě také z tištěné předlohy. Výstupní překlad je vždy v MS Word /.doc; .rtf/.

Obvyklá denní kapacita (překládám při zaměstnání po večerech):
  • aj/čj,sj: 3-5 NS nebo dle domluvy

  • sj-čj/čj-sj: 4-7 NS nebo dle domluvy

Překlady jsem schopen přijmout e-mailem (preferuji), v případe většího objemu dat ovšem i jakoukoli jinou formou (přes službu Uschovna.cz, na CD-R, DVD, pomocí ftp přístupu, poštou, letadlem, kurýrem či karavanou).

  • Veškeré uvedené ceny jsou za 1 normostranu textu (= počet úhozů včetně mezer/1800).

  • Nejnižší fakturovaná hodnota je 0,5 normostrany, pokud se nedomluvíme jinak.

  • Nejsem plátce DPH.

Závazně prohlašuji, že veškeré mně svěřené materiály zůstávají přísně důvěrné. Kopie si nepořizuji, veškeré vstupy i výstupy odevzdávám zadavateli nebo mažu/skartuji, není-li domluveno jinak. Potřebujete-li, mohu podepsat Smlouvu o utajení. Také, Vaše osobní údaje neposkytuji třetím stranám.


Ceník CZ-SK-CZ

Obecný text

Překlad z češtiny do slovenštiny a naopak

Překlad z angličtiny do češtiny/slovenštiny

Korektura českého textu

Odborný text

Překlad z češtiny do slovenštiny a naopak

Překlad z angličtiny do češtiny/slovenštiny

Korektura českého textu
99 Kč za normostranu

215 Kč za normostranu

70 Kč za normostranu


150 Kč za normostranu

260 Kč za normostranu

110 Kč za normostranu

pReklady

Pretože pre Vás prekladám už viac ako 20 rokov, rozhodol som sa odmeniť Vašu priazeň a prehĺbiť Vašu spokojnosť. Slovensko-česko-slovenské preklady Vám teraz ponúkam za veľmi zaujímavé ceny. Krátke preklady (sk-cz-sk) Vám teraz, pokiaľ to bude možné, vyhotovím do 24 hodín bez akýchkoľvek príplatkov. Táto ponuka platí do odvolania.

Som schopný prekladať z väčšiny formátov, štandardne z Wordu, ale aj .xls, .pps, .ppt, .pdf, .odt a ďalších, samozrejme vrátane tlačenej predlohy. Výstupný preklad je vždy v MS Word /.doc; .rtf/.

Zvyčajná denná kapacita (prekladám pri zamestnaní po večeroch):
  • aj/čj,sj: 3-5 NS alebo podľa dohovoru

  • aj-čj/čj-sj: 4-7 NS alebo podľa dohovoru

Preklady som schopný prijať e-mailom (preferujem), v prípade väčšieho objemu dát však aj akoukoľvek inou formou (pomocou služby Uschovna.cz, na CD, DVD, cez FTP prístup, poštou, lietadlom, kuriérom, alebo karavánou).

  • Všetky uvedené ceny sú za 1 normostranu textu (= počet úderov vrátane medzier/1800).

  • Najnižšia faktúrovaná hodnota je 0,5 normostrany, pokiaľ sa nedohodneme inak.

  • Nie som platcom DPH.

Záväzne deklarujem, že všetky mne zverené materiály zostávajú prísne dôverné. Kópie si nezhotovujem, všetky vstupy aj výstupy odovzdávám zadávateľovi, alebo mažem/skartujem, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak potrebujete, som pripravený podpísať Zmluvu o mlčanlivosti. Tak isto, Vaše osobné údaje neposkytujem tretím stranám.

Cenník SK-CZ-SK


Všeobecný text

Preklad zo slovenčiny do češtiny a naopak

Preklad z angličtiny do češtiny/slovenčiny

Korektúra českého textu

Odborný text

Preklad zo slovenčiny do češtiny a naopak

Preklad z angličtiny do češtiny/slovenčiny

Korektúra českého textu
4,02 € za normostranu

8,73 € za normostranu

2,82 € za norm,ostranu6,09 € za normostranu

10,56 € za normostranu

4,43 € za normostranu

Kontakt

Školní 216, 74775 Velké Heraltice
IČ: 73147559  

+420 733 197 152

Překlady / Preklady